Menu Close

Tag: พฤติกรรม

พฤติกรรมเสี่ยงทำลายสมอง รู้แล้วควรเลิกทำทันที

บางพฤติกรรมที่เราทำอยู่นั้น บางทีเราอาจจะเคยชินไปแล้วจนทำเป็นนิสัย แต่หากพฤติกรรมที่เราทำอยู่นั้นเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพสมองในระยะยาวล่ะ เรายังจะอยากทำอยู่ไหม เมื่อทำแล้วส่งผลร้ายแรงขนาดนี้ มาดูว่า พฤติกรรมเสี่ยงทำลายสมอง รู้แล้วควรเลิกทำทันที นั้นมีอะไรบ้าง 1. ดื่มน้ำน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่าการดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนั้นทำลายสมองของคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ วางแผน หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจ ดังนั้นการดื่มน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันจึงสำคัญต่อสุขภาพสมองมาก ถ้าดื่มน้ำให้เป็นนิสัยจะทำให้ร่างกายของคุณดีขึ้นอย่างที่คุณคิดไม่ถึงเลยทีเดียว 2. ไม่กินอาหารเช้า อาหารเช้าสำคัญใคร ๆ ก็รู้…